Bevidsthedsenergi

English

Sammenhæng mellem kroppens energimønster og bevidsthedens struktur


37 sekunderVideo 1 om bevidsthed

Video 2 om bevidsthed Flere videoer

Tommy FalkeØje